در حال بارگذاری
بالا
۵۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۷:۰۴ ۹۷/۰۲/۴
بعضی ها میخواهند كاری كنند و زندگی شادی داشته باشند، بعضی ها آرزو میكنن و اقدام نمیكنند ، دسته سوم فقط انجام میدهند
تو كدام هستی؟

مایکل جردن

بعضی ها میخواهند كاری كنند و زندگی شادی داشته باشند، بعضی ها آرزو میكنن و اقدام نمیكنند ، دسته سوم فقط انجام میدهند تو كدام هستی؟ مایکل جردن

۰۶:۰۰ ۹۷/۰۲/۵
سلام تقریبا مابین دو و سه هستم
۰۰:۲۳ ۹۷/۰۲/۶
سلام موفق باشید