در حال بارگذاری
بالا
۱۶۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۷:۴۴ ۹۴/۰۸/۵
7ابان روز برزگداشت کوروش کبیربراریاییها مبارک

7ابان روز برزگداشت کوروش کبیربراریاییها مبارک

۱۷:۴۶ ۹۴/۰۸/۵
درود برکوروش کبیر
۱۷:۵۷ ۹۴/۰۸/۵
درود بر كوروش بزرگ .
۱۸:۱۱ ۹۴/۰۸/۵
درود بر شما اریاییها
۲۰:۴۲ ۹۴/۰۸/۵
دروددددددددددددددددد
۱۳:۴۵ ۹۴/۰۸/۶
درود
۲۱:۳۵ ۹۴/۰۸/۶
نام: کوروش ﻧـﺎﻡ ﭘﺪﺭ: ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﯾﮑﻢ ﻧـﺎﻡ ﻣـﺎﺩﺭ : ﻣﺎﻧــﺪﺍﻧـﺎ ﺩﻭﺩﻣﺎﻥ : ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎﻥ ﺯﺍﺩﮔﺎﻩ : ﺍﻧﺸﺎﻥ (پایتخت ۸۰۰۰ ساله ایلامیان) (ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ بیضاء از توابع استان فارس ‏) ﺯﺍﺩ ﺭﻭﺯ: 7آبان ‏(ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﺯﺭﺗﺸﺘﯿﺎﻥ ‏) نام ﻫﻤﺴﺮ : ﮐﺎﺳﺎﻧﺪﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ: ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ، ﺑﺮﺩﯾﺎ، ﺁﺗﻮﺳﺎ، ﺁﺭﺗﯿﺴﺘﻮﻥ، روشنک ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ: ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺳﻠﻄﻨﺖ: ﺣﺪﻭﺩ ۵۵۹ – ۵۲۹ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ ‏(۳۰ ﺳﺎﻝ ‏) ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ :‌ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ منم کوروش: در اوستا، نامم: پسر بهشت در تورات، نامم سیروس در انجیل، نامم سایروس در قرآن، نامم ذوالقرنین نخستین شاه جهان! اولین دادگستر گیتی! پدر ایران زمین! ای آنكه بر خاك من می گذری، بدان و آگاه باش كه پای بر خاك كسی نهاده‌ای كه در تمام زندگی نگاهبان نیكی بوده و جز به اندیشه و گفتار و كردار نیك با كسی رفتار نكرده است! بدان که .... شهریاری من موجب آزار هیچ انسان بیگناهی نشده! آگاه باش سرزمین پارس بسیار گسترده بوده و در تمام این گستره، هیچكس توان زورگویی بر ناتوان را نداشته است! ارتش من، ارتش رهایی‌بخش همه انسانهای ستمدیده بوده و من بدون چشم داشت به تاج و تخت و دارایی آنها همواره یار و پشتیبانشان بودم! ایران، پاره تنم..❤
۲۳:۵۰ ۹۴/۰۸/۶
عالی ...زنده باد کوروش بزرگ
۲۳:۵۴ ۹۴/۰۸/۶
:-)
۲۳:۵۵ ۹۴/۰۸/۶
فلسفه نور به قبرش بباره ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ 6 ﭘﻠﻪ ﻭ ﺩﺭ 4 ﺳﻮ ﺍﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﭘﻠﮑﺎﻥ 24 ﺗﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﯾﻦ 24 ﺍﺷﺎﺭﻩ به 24 ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ داردﻋﺪﺩ 4 ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺎﯾﻪ ﺍﺯ 4 ﻋﻨﺼﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺁﺏ ﺑﺎﺩ ﺧﺎﮎ ﻭ ﺁﺗﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﯼ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺳﭙﺮﺩﻥ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﭘﻠﮑﺎﻥ ﻫﻔﺘﻢ ﺍﺳﺖ و ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻮﺭﻭﺵ 7 ﭘﻠﻪ ﺭﺳﺎﯾﯽ ﮐﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ ﻭ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﮕﯽ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ اما ﺩﺭ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﻕ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺮ ﺁﻣﺪﻥ ﺧﻮﺭﺷید ﺑﺮ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﻧﻮﺭ ﺑﺘﺎبد کوروش مقدس نیست، اما انسان بود و انسانیت است که مقدس است خدمتی که کوروش به انسان ها و این جهان کرد مقدس است تمام دنیا ایران را به نام کوروش میشناسند و ایران است که مقدس است کوروش جاودانه ست و جاودانگی است که مقدس است. ««درودم بر پدر ایران کوروش بزرگ»» هفت آبان روز کوروش بزرگ پدر ایران زمین بر همه ایرانیان پیشاپیش فرخنده باد،،،،، زنده باد ایران و ایرانی