در حال بارگذاری
بالا
۲۹۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۰:۱۲ ۹۳/۰۲/۲۵
سلام ب همگی..دلم براتون تنگ شده بود..

سلام ب همگی..دلم براتون تنگ شده بود..

۲۰:۱۴ ۹۳/۰۲/۲۵
سلام دلت وا شد
۲۰:۲۷ ۹۳/۰۲/۲۵
سلام تقریبا...چطور؟؟
۲۱:۰۲ ۹۳/۰۲/۲۵
سلام فکر کنم دلت بیشتر واسه من تنگ شده بود
۲۱:۴۱ ۹۳/۰۲/۲۵
همینطوری گفتم
۰۳:۲۹ ۹۳/۰۲/۲۶
سلام وحید توک حرف نزن غیبت میزنه ناپیدایی..اره دلم براتم تنگیده بود..فک کنم توام همچنین!!مگ ن؟؟
۱۱:۴۶ ۹۳/۰۲/۲۶
اره منم دلم برات تنگ شده بود تو چرا غیبت میزنه نیلو من نزیک امتحاناته باید درس بخونم زیاد لنزور نمیام
۱۱:۵۳ ۹۳/۰۲/۲۶
اخی..فدات ممنونم..چی میخونی؟؟موفق باشی..اره بخون..منم خوب دارم دیگ..