در حال بارگذاری
بالا
۱۵۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۳:۲۹ ۹۴/۰۵/۲
در سه حالت به خانما هیچی نگین .
وقتی تازه از خواب بیدار شدن ...
وقتی چیزی رو گم کرده و دنبالش میگردن ...
وقتی آماده شده بودن و برنامه بیرون رفتنشون بهم خورده .
ملاحظه : مورد سومی آمادگیشو داره زنده بگورتون کنه....!!

در سه حالت به خانما هیچی نگین . وقتی تازه از خواب بیدار شدن ... وقتی چیزی رو گم کرده و دنبالش میگردن ... وقتی آماده شده بودن و برنامه بیرون رفتنشون بهم خورده . ملاحظه : مورد سومی آمادگیشو داره زنده بگورتون کنه....!!

۰۰:۰۳ ۹۴/۰۵/۳
سلام،خوبین، ی مدتی نبودین..
۲۱:۴۰ ۹۴/۰۶/۹
اخیی
۰۱:۵۲ ۹۴/۰۹/۷
:-)