در حال بارگذاری
بالا
۱۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۳۸ ۹۷/۰۴/۱۹
رمضان لطفی معاون توانمندسازی و کارآفرینی این سازمان در نخستین جلسه ی طرح توانمندسازی جوامع محلی در منطقه 11، گفت : با توجه به توسعه روزافزون شهرها و گسترش شهرنشینی در کشور و به ویژه استان تهران ، یکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی تلاش برای توانمند سازی شهروندان است که می تواند تأثیر مثبتی در کاهش فقر شهری داشته باشد .

رمضان لطفی معاون توانمندسازی و کارآفرینی این سازمان در نخستین جلسه ی طرح توانمندسازی جوامع محلی در منطقه 11، گفت : با توجه به توسعه روزافزون شهرها و گسترش شهرنشینی در کشور و به ویژه استان تهران ، یکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی تلاش برای توانمند سازی شهروندان است که می تواند تأثیر مثبتی در کاهش فقر شهری داشته باشد .