در حال بارگذاری
بالا
۱۸۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۶:۴۶ ۹۵/۰۳/۱
لب عمر انتظارها کشیدم،
نتیجه ی کنکور، جواب مصاحبه استخدامی،
پاسخ به درخواست ازدواج،
تقاضای آن وام مسکن و این خودروی لیزینگی کذایی!
دنیا آمدن فرزندم،
منفی بودن جواب آزمایش پدرم و دیگر چه ها! 
تمام زندگی را به امیـد رونق، انتظار کشیدیم و نیمه های شعبان را هم به امید ظهور تمام می کنیم.
ای پادشه خوبان، وقت است که بازآیی.

لب عمر انتظارها کشیدم، نتیجه ی کنکور، جواب مصاحبه استخدامی، پاسخ به درخواست ازدواج، تقاضای آن وام مسکن و این خودروی لیزینگی کذایی! دنیا آمدن فرزندم، منفی بودن جواب آزمایش پدرم و دیگر چه ها! تمام زندگی را به امیـد رونق، انتظار کشیدیم و نیمه های شعبان را هم به امید ظهور تمام می کنیم. ای پادشه خوبان، وقت است که بازآیی.