در حال بارگذاری
بالا
۴۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۷:۳۷ ۹۶/۰۱/۱
﷽
الهے صبح را آفریدے
وما را خلقتے دوبارہ بخشیدے
خلقت دوبارہ ے تورا
دراین صبح معنوے شاڪریم

خدایا شڪرت
الهے بہ امید و یارے تو
﷽ 
صبحتون بخیر و شادی

﷽ الهے صبح را آفریدے وما را خلقتے دوبارہ بخشیدے خلقت دوبارہ ے تورا دراین صبح معنوے شاڪریم خدایا شڪرت الهے بہ امید و یارے تو ﷽ صبحتون بخیر و شادی