در حال بارگذاری
بالا
۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۵۵ ۹۶/۰۲/۱
«محبت»
مکملی دارد به نام «احترام»

محبت و احترام در کنار هم،
       معجونیست که هر کدام ،
اثر دیگری را  
       «ضمانت» خواهد کرد ...

با اکرام بزرگان،
برکت را به زندگی بیاوریم ...

«محبت» مکملی دارد به نام «احترام» محبت و احترام در کنار هم، معجونیست که هر کدام ، اثر دیگری را «ضمانت» خواهد کرد ... با اکرام بزرگان، برکت را به زندگی بیاوریم ...