در حال بارگذاری
بالا
۱۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۵:۰۳ ۹۶/۰۸/۲۴
نخست اندیشه کن آنگاه گفتار
که نامحکم بود بی‌اصل دیوار
چو بد کردی مشو ایمن ز بدگوی
که بد را کس نخواهد گفت نیکوی

نخست اندیشه کن آنگاه گفتار که نامحکم بود بی‌اصل دیوار چو بد کردی مشو ایمن ز بدگوی که بد را کس نخواهد گفت نیکوی

۱۵:۰۴ ۹۶/۰۸/۲۴
عالی
۱۵:۱۵ ۹۶/۰۸/۲۴
خیلی قشنگه
۱۵:۵۳ ۹۶/۰۸/۲۴
عالی