در حال بارگذاری
بالا
۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۲۵ ۹۷/۱۲/۱۴
۲۵۰۰ کارگر چاپ در آستانه بیکاری/ ارز دولتی کاغذ رانت ایجاد کرد
علی مغانی رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران خراسان از تعطیلی چاپخانه‌های بسیاری در آستانه سال جدید خبر داد و گفت: ۲۵۰۰ کارگر چاپ در آستانه بیماری هستند.
ادامه خبر در:
http://www.paperandwood.com/Fa/NewsItem/?nID=7109

۲۵۰۰ کارگر چاپ در آستانه بیکاری/ ارز دولتی کاغذ رانت ایجاد کرد علی مغانی رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران خراسان از تعطیلی چاپخانه‌های بسیاری در آستانه سال جدید خبر داد و گفت: ۲۵۰۰ کارگر چاپ در آستانه بیماری هستند. ادامه خبر در: http://www.paperandwood.com/Fa/NewsItem/?nID=7109