در حال بارگذاری
بالا
۳۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۴۰ ۹۷/۰۳/۲۲
سخنان حکمت آموز بزرگان. سخنان حکمت آموز جامع. (نهج الجامع) سخنان استاد محمدرضا یحیایی. از برخی از این سخنان در کتاب:داستانهای حکمت آموز جامع(ذن جامع) استفاده شده است.شما میتوانید با تفکر و تأمل روی هریک از این سخنان دریچه ای به روی آگاهی تان بازشده و به رموز نهفته در آنها پی ببرید. برای هریک از این سخنان میتوان صفحات زیادی توضیح و تفصیل نوشت. کانال: https://telegram.me/mry14mn ؛ ماساژ، ماساژدرمانی، ماساژدرمانگر. درمانگر. ماساژدهنده. ماساژور. ماسور. ماساژ تایلندی. ماساژتراپی. یومیهو تراپی. کایروپراکتیک.

سخنان حکمت آموز بزرگان. سخنان حکمت آموز جامع. (نهج الجامع) سخنان استاد محمدرضا یحیایی. از برخی از این سخنان در کتاب:داستانهای حکمت آموز جامع(ذن جامع) استفاده شده است.شما میتوانید با تفکر و تأمل روی هریک از این سخنان دریچه ای به روی آگاهی تان بازشده و به رموز نهفته در آنها پی ببرید. برای هریک از این سخنان میتوان صفحات زیادی توضیح و تفصیل نوشت. کانال: https://telegram.me/mry14mn ؛ ماساژ، ماساژدرمانی، ماساژدرمانگر. درمانگر. ماساژدهنده. ماساژور. ماسور. ماساژ تایلندی. ماساژتراپی. یومیهو تراپی. کایروپراکتیک.