در حال بارگذاری
بالا
۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۴:۵۲ ۹۷/۰۹/۱
سخنان حکمت آموز بزرگان. سخنان حکمت آموز جامع. (نهج الجامع) سخنان استاد محمدرضا یحیایی. از برخی از این سخنان در کتاب:داستانهای حکمت آموز جامع(ذن جامع) استفاده شده است.شما میتوانید با تفکر و تأمل روی هریک از این سخنان دریچه ای به روی آگاهی تان بازشده و به رموز نهفته در آنها پی ببرید. برای هریک از این سخنان میتوان صفحات زیادی توضیح و تفصیل نوشت. کانال: https://telegram.me/mry14mn ؛ کوهستان. بیمارستان. اطلاعات بیشتر کتاب انرژی معجزه‌گر گیاهان (خوددرمانی بوسیله انرژی گیاهان- روش انرژی گرفتن از گیاهان)

سخنان حکمت آموز بزرگان. سخنان حکمت آموز جامع. (نهج الجامع) سخنان استاد محمدرضا یحیایی. از برخی از این سخنان در کتاب:داستانهای حکمت آموز جامع(ذن جامع) استفاده شده است.شما میتوانید با تفکر و تأمل روی هریک از این سخنان دریچه ای به روی آگاهی تان بازشده و به رموز نهفته در آنها پی ببرید. برای هریک از این سخنان میتوان صفحات زیادی توضیح و تفصیل نوشت. کانال: https://telegram.me/mry14mn ؛ کوهستان. بیمارستان. اطلاعات بیشتر کتاب انرژی معجزه‌گر گیاهان (خوددرمانی بوسیله انرژی گیاهان- روش انرژی گرفتن از گیاهان)