در حال بارگذاری
بالا
۳۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۸:۰۸ ۹۷/۰۳/۱۵
#جبهه_اقدام
فعالیت خواص در شبکه های فیلتر شده؛ خطای فرهنگی غیر قابل جبران


خطاهای فرهنگی قابل جبران نیستند و این نکته بسیار مهمی است. آیا رئیس جمهور توجه کافی به این امر کرده اند؟! با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، شبکه های ضداجتماعی به شدت مورد توجه قرار گرفتند و بسیاری از مسئولین علاوه بر اینکه با حضور در نجس افزارهای دشمن باعث مشروعیت آنها شدند، در شبکه هایی هم که بر اساس قانون فیلتر شده و غیر مجاز بودند فعالیت چشمگیری را آغاز کردند.

http://jebheeqdam.ir/node/37

#جبهه_اقدام فعالیت خواص در شبکه های فیلتر شده؛ خطای فرهنگی غیر قابل جبران خطاهای فرهنگی قابل جبران نیستند و این نکته بسیار مهمی است. آیا رئیس جمهور توجه کافی به این امر کرده اند؟! با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، شبکه های ضداجتماعی به شدت مورد توجه قرار گرفتند و بسیاری از مسئولین علاوه بر اینکه با حضور در نجس افزارهای دشمن باعث مشروعیت آنها شدند، در شبکه هایی هم که بر اساس قانون فیلتر شده و غیر مجاز بودند فعالیت چشمگیری را آغاز کردند. http://jebheeqdam.ir/node/37