در حال بارگذاری
بالا
۱۴۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۴:۰۸ ۹۵/۰۹/۷
داشتن تـــو
براےمــن
محال است...
مثل نبودن هوا برای تنفس...!!
امــــا...
باز هم من...
تــــــــو را
تـنفس میڪنم

داشتن تـــو براےمــن محال است... مثل نبودن هوا برای تنفس...!! امــــا... باز هم من... تــــــــو را تـنفس میڪنم