در حال بارگذاری
بالا
۱۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۳۴ ۹۶/۰۹/۱۶
سمیتئاتر سکوت در خانواده 
اولین سمیتئاتر سکوت در خانواده توسط شرکت پدیده تبار مبدع سمیتئاتر در ایران با حضور دکتر مولاوردی معاونت امور زنان ریاست جمهوری در تیر ماه 94 اجرا گردید. جهت مشاهده ویدئو لطفا کلیک کنید.http://padidehtabar.com/fa/news/4500جهت مشاهده بیشتر ویدئو سمیتئاترها لطفا کلیک نمایید.http://padidehtabar.com/fa/services/7

سمیتئاتر سکوت در خانواده اولین سمیتئاتر سکوت در خانواده توسط شرکت پدیده تبار مبدع سمیتئاتر در ایران با حضور دکتر مولاوردی معاونت امور زنان ریاست جمهوری در تیر ماه 94 اجرا گردید. جهت مشاهده ویدئو لطفا کلیک کنید.http://padidehtabar.com/fa/news/4500جهت مشاهده بیشتر ویدئو سمیتئاترها لطفا کلیک نمایید.http://padidehtabar.com/fa/services/7