در حال بارگذاری
بالا
۷۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۰:۲۸ ۹۷/۰۲/۲۶
بهتر است کسی رو بخواهی و نداشته باشی، تا اینکه اون رو داشته باشی و نخواهی...

#فرانتس_کافکا

بهتر است کسی رو بخواهی و نداشته باشی، تا اینکه اون رو داشته باشی و نخواهی... #فرانتس_کافکا

۰۰:۳۵ ۹۷/۰۲/۲۶
موافقم... لااااایک
۱۴:۳۳ ۹۷/۰۲/۲۶
لایک به وجودت مریم جان
۰۳:۵۴ ۹۷/۰۲/۲۷
لایک
۱۲:۰۲ ۹۷/۰۲/۲۷
بهتره فقط به اون چیزی که میخوای قانع بشی نه کمتر ازون، در این صورت حتما بهش میرسی.