در حال بارگذاری
بالا
۱۰۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۹:۵۰ ۹۳/۰۹/۱۰
حسین جان!
نام تو بیشتر به روی بچه های ماست..
با این حساب ایل و تبارم همش تویی...

حسین جان! نام تو بیشتر به روی بچه های ماست.. با این حساب ایل و تبارم همش تویی...

۲۱:۵۶ ۹۳/۰۹/۱۵
بفرمایید
۲۱:۵۸ ۹۳/۰۹/۱۵
نه عزیزم.دلگیر و بی قرارم چون هیچکسو ندارم
۲۲:۰۲ ۹۳/۰۹/۱۵
تاهل ی طرفشه..من ی دوستم ندارم
۲۲:۰۵ ۹۳/۰۹/۱۵
چون گذاشتن رفتن همه..بی دلیل
۲۲:۱۱ ۹۳/۰۹/۱۵
پیدا کردم..رفتن
۲۲:۱۳ ۹۳/۰۹/۱۵
بی وفایی دیدم,خسته شدم
۲۲:۲۷ ۹۳/۰۹/۱۵
نمیدونم...ب خدا دیگه جون ندارم بی وفایی ببینم
۲۲:۳۳ ۹۳/۰۹/۱۵
این اکانتو می بندم..یکی دیگه می سازم فقط دختر ها..خوبه؟
۲۲:۳۵ ۹۳/۰۹/۱۵
قهر نبودیم آبجی
۲۲:۳۵ ۹۳/۰۹/۱۵
عزیزمی^_^……… پس بخنددیگه!
۲۲:۳۶ ۹۳/۰۹/۱۵
فاطمه بیماری ای که ازش حرف میزدی چیه؟؟
۲۲:۵۵ ۹۳/۰۹/۱۵
بیخیال...