در حال بارگذاری
بالا
۱۵۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۰:۰۰ ۹۴/۰۹/۱۸

۱۱:۵۸ ۹۴/۰۹/۱۹
@sh.e.047
۱۲:۱۴ ۹۴/۰۹/۱۹
@deniz.e وهیچ عاشقی بی معشوق هیچ وقت زنده نخواهد بود مگر اینگه نفس های معشوقش را با نفسهای خودش یکی کند و دلیل زنده بودنش را در وجود خود پرورش دهد... تنها منم که زنده ام در هوای تو و زنده میمانم با وجود تو .... خیلی دوستت دارم دنیزم