در حال بارگذاری
بالا
۳۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۰۴ ۹۶/۰۷/۲۴
با وجودی که میزان شیوع مصرف مواد مخدر در ایران کم است (یعنی درصد کمی از مردم دخانیات مصرف می‌کنند) امّا شدت مصرف این گروه زیاد است. در واقع گروه اندکی از مردم، به میزان زیادی از دخانیات استفاده می‌کنند. اطلاعات بیشتر در: health-monitor.ir/post/14

با وجودی که میزان شیوع مصرف مواد مخدر در ایران کم است (یعنی درصد کمی از مردم دخانیات مصرف می‌کنند) امّا شدت مصرف این گروه زیاد است. در واقع گروه اندکی از مردم، به میزان زیادی از دخانیات استفاده می‌کنند. اطلاعات بیشتر در: health-monitor.ir/post/14