در حال بارگذاری
بالا
۲۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۲۷ ۹۷/۰۶/۶
 به جز کارهایی که ضرر قابل توجه و خطر دارد، کودکان را در بقیه‏ کارها آزاد بگذارید. در وجود کودک نیروهای نهفته ‏ای وجود دارد که باید رها شود، و اگر رها نشود، در آینده مشکل‏ساز خواهد بود. شیطنت کودکان، سبب شادابی آنان می‏شود و چون در کودکی بچگی کرده‏ اند، در بزرگی بچگی نخواهند کرد.

به جز کارهایی که ضرر قابل توجه و خطر دارد، کودکان را در بقیه‏ کارها آزاد بگذارید. در وجود کودک نیروهای نهفته ‏ای وجود دارد که باید رها شود، و اگر رها نشود، در آینده مشکل‏ساز خواهد بود. شیطنت کودکان، سبب شادابی آنان می‏شود و چون در کودکی بچگی کرده‏ اند، در بزرگی بچگی نخواهند کرد.