در حال بارگذاری
بالا
۳۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۲:۳۰ ۹۵/۰۹/۱۱
when some one dies in the grip of a power full ragr................a curse is born...............................................................وقتی یک نفر در خندق خشم وکینه بمیرد مصیبت متولد میشود.

when some one dies in the grip of a power full ragr................a curse is born...............................................................وقتی یک نفر در خندق خشم وکینه بمیرد مصیبت متولد میشود.

۱۲:۳۳ ۹۵/۰۹/۱۱
ایول...لایکککککککک
۱۵:۲۵ ۹۵/۰۹/۱۱
تنکسسسسسسسس
۱۵:۲۹ ۹۵/۰۹/۱۱
خخخخخ انگلیسیش راحت بود فهمیدنش
۱۵:۳۰ ۹۵/۰۹/۱۱
فهمیدی الان؟
۱۵:۳۲ ۹۵/۰۹/۱۱
یس یس ^_^
۱۵:۴۷ ۹۵/۰۹/۱۱
@sodabeh80 کلاس زبان میری خوب بلدی ها خوش بحالت
۱۵:۴۸ ۹۵/۰۹/۱۱
^_^ اله دیجه
۱۵:۵۸ ۹۵/۰۹/۱۱
@sodabeh80 چیه