در حال بارگذاری
بالا
۳۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۰:۱۹ ۹۷/۱۰/۵
دوستای خوبم..دلم تنگ شده براتون..قدم رنجه کنید یه گپی بزنیم:)))
من خودم:

یه گدا عاشق من شد..میبینی توروخدا؟! ینی در حد مسخره بازی هم شانس ندارم مثلا یه پولدار عاشقم بشه..گداااست.میفهمی؟! گداااا

دوستای خوبم..دلم تنگ شده براتون..قدم رنجه کنید یه گپی بزنیم:))) من خودم: یه گدا عاشق من شد..میبینی توروخدا؟! ینی در حد مسخره بازی هم شانس ندارم مثلا یه پولدار عاشقم بشه..گداااست.میفهمی؟! گداااا

۰۰:۲۰ ۹۷/۱۰/۵
یه بیمار روانی با من دعوا کرد خخخخ سلام حاکم جان شب ت بخیر
۰۰:۲۱ ۹۷/۱۰/۵
خخخخخخخخخخ
۰۰:۲۳ ۹۷/۱۰/۵
سلام داریوش جان داداش روانیا باهم دیگه مگه مشکل دارن؟؟! خخخخخ.. شوخی بودااا
۰۰:۲۴ ۹۷/۱۰/۵
سلام یه حمال زد تو سرم ...البته بیجا میکنه ☺
۰۰:۲۴ ۹۷/۱۰/۵
مخلصم جعفر جان آره کم نه خخخخخ راحت باش دادا :))))
۰۰:۲۴ ۹۷/۱۰/۵
دختر همسایه زد تو سرم منو ب...../
۰۰:۲۵ ۹۷/۱۰/۵
سلام سارینا جان..دختر همسایتون غلط کرد..وااالا:))
۰۰:۲۶ ۹۷/۱۰/۵
سلام حاکم والا خب این چه کاریه
۰۰:۲۶ ۹۷/۱۰/۵
ی بیمارروانی منوبغل کرد.خخخخ
۰۰:۲۶ ۹۷/۱۰/۵
سلام ستاره خانم..بیجاااا میکنه.. مرتیکه حمماااال..هههههه
۰۰:۲۷ ۹۷/۱۰/۵
خخخخخ
۰۰:۲۷ ۹۷/۱۰/۵
خخخخ والا مگه الکیه
۰۰:۲۸ ۹۷/۱۰/۵
آقایی داداش گلم...پس ک اینطور..ههههه@daryoushhg
۰۰:۲۸ ۹۷/۱۰/۵
سارینا جان به من چه..میخواستی یه روز دیگه دنیا بیای..والا..هههه