در حال بارگذاری
بالا
۱۶۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۰:۰۴ ۹۷/۰۲/۳۰
عشقِ از دست رفته هنوز عشق است، فقط شکلش عوض میشود.
نمی توانی لبخندِ او را ببینی،
یا برایش غذا بیاوری یا مویش را
نوازش کنی یا او را دورِ زمینِ رقص بگردانی، ولی وقتی آن حس ها ضعیف می شود، حسِ دیگری
قوی می شود، خاطره!
خاطره شریکِ تو می شود.
آن را می پرورانی، آن را می گیری
و با آن می رقصی...
زندگی باید تمام شود، عشق نه!

عشقِ از دست رفته هنوز عشق است، فقط شکلش عوض میشود. نمی توانی لبخندِ او را ببینی، یا برایش غذا بیاوری یا مویش را نوازش کنی یا او را دورِ زمینِ رقص بگردانی، ولی وقتی آن حس ها ضعیف می شود، حسِ دیگری قوی می شود، خاطره! خاطره شریکِ تو می شود. آن را می پرورانی، آن را می گیری و با آن می رقصی... زندگی باید تمام شود، عشق نه!

۲۰:۰۵ ۹۷/۰۲/۳۰
فدلت نازی بانو
۲۰:۰۶ ۹۷/۰۲/۳۰
عاره❤
۲۰:۰۶ ۹۷/۰۲/۳۰
سلام لاایک گلم
۲۰:۰۹ ۹۷/۰۲/۳۰
@kakto3 اوهوم
۲۰:۰۹ ۹۷/۰۲/۳۰
@46521 سلام عزیزم ممنون
۲۰:۱۰ ۹۷/۰۲/۳۰
۲۰:۱۵ ۹۷/۰۲/۳۰
لایک
۲۰:۲۵ ۹۷/۰۲/۳۰
تکبیر
۲۰:۲۵ ۹۷/۰۲/۳۰
سلام همشهری شبت بخیر،خیلی قشنگ بود
۲۰:۲۷ ۹۷/۰۲/۳۰
@hosna67 قربونت
۲۰:۲۷ ۹۷/۰۲/۳۰
@ghasem..... الله اکبر
۲۰:۲۷ ۹۷/۰۲/۳۰
@reza.ir سلام همشهری شب توهم بخیر ممنونم
۲۰:۲۷ ۹۷/۰۲/۳۰
عالی
۲۰:۲۸ ۹۷/۰۲/۳۰
ممنون اقا رضا