در حال بارگذاری
بالا
۴۸۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۰:۰۷ ۹۴/۰۳/۸
سلام...حرف دلمو بخون وبگو دوستات بیان ببینن حرف دل یه دخترچادری توی جامعه چیه؟! تورو خدا چشاتو باز کن و اینقدر بدون فکر حرف نزن...چادر من ابهت منه...اعتبار و افتخارمه...وقتی چادرم را برسر میزنم غروری وصف ناپذیر وجودم را دربرمیگیره...چادرمن امنیت من است نماد غیرت پدرو برادرانم....چادرم غرور من است خواهر وبرادر مسلمانم باتوهستم و بقیه ی حرفهایم...:

سلام...حرف دلمو بخون وبگو دوستات بیان ببینن حرف دل یه دخترچادری توی جامعه چیه؟! تورو خدا چشاتو باز کن و اینقدر بدون فکر حرف نزن...چادر من ابهت منه...اعتبار و افتخارمه...وقتی چادرم را برسر میزنم غروری وصف ناپذیر وجودم را دربرمیگیره...چادرمن امنیت من است نماد غیرت پدرو برادرانم....چادرم غرور من است خواهر وبرادر مسلمانم باتوهستم و بقیه ی حرفهایم...:

۲۰:۰۸ ۹۴/۰۳/۸
شما ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮﺵ ﺗﯿﭙﯽﮐﻪ ﺗﻮ خیابون ﻣﻨﻮ ﭼﭗ ﭼﭗ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯽ!ﺑﺒﯿﻦ ﻋﺰﯾﺰﻡ ... ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﻣﻦ ﮐﻪ ﭼﺎﺩﺭ ﺳﺮَﻣﻪ ﻋﻘﻠﻢ ﻧﻤﯿﺮﺳﻪ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺮِ! ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﺯﯾﺮ ﭼﺎﺩﺭﻡ ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎﺯﯼ ﺭﻭﺷﻦ ِ... ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﮔﺮﻣﻪ! ﺍﺻﻦ ﺩﺍﻏﻪ ! ﻻﮎ ِﻗﺮﻣﺰ ﻧﻤﯿﺰﻧﻢ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯽ ﺳﺮ ﺩﺭ ﻧﻤﯿﺎﺭﻡ ﻻﮎ ﭼﯽ ﭼﯿﻪ ﻫﺎ! ﺑﯿﺎ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﺑﺒﯿﻦ ﻫﺮ ﺭﻧﮕﯽ ﻻﮎ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﺩﺍﺭﻡ ! ﺧﻮﺑﻢ، ﺑﻠﺪﻡ ﺑﺰﻧﻢ ﭼﺎﺩﺭ ﺳﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ، ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯽ ﭼﺎﺩﺭ ﺳﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﭼﻮﻥ ﻣﺎﻧﺘﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﭼﺎﺩﺭ ﺗَﻨَﻤﻪ ﺯﺷﺘﻪ، ﻧﭻ! ﮐﻠﯽ ﻫﻢ ﭘﻮﻝ ﻣﺎﻧﺘﻮﻣﻮ ﺩﺍﺩﻡ! ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺑﯿﻨﯿﺶﺣﺎﻻ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﻫﯿﭽﯽ..ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﭼﺎﺩﺭ ﻣﺸﮑﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﮔﺮﻭﻥ ﺷﺪﻩ؟؟ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺘﺎﺏ ﮐﻨﯽ ﺳﺮ ﻧﮑﺮﺩﻧﺶ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮﻩ ﺍﮔﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻝ ﻣﯿﺨﺮﯼ ۵ ﺗﻮﻣﻦ٬ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻝ ﺑﺨﺮﻡ25 ﺗﻮﻣﻦ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﭼﺎﺩﺭ ﻭﺣﺮﺍﺭﺕ ﺗﺎﺑﺴﺘﻮﻥ ﭼﺮﻭﮎ ﻧﺸﻪ! ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺘﺶ ﺟﻮﺭﯼ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﻟﺒﻪ ﺍﺵ ﺩﺭﺳﺖ ﻭﺍﯾﺴﻪ ﺑﺒﯿﻦ ﻣﻨﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﻭ ﮐﯿﻒ ﻭ ﮐﻔﺶ ﻗﺮﻣﺰﻡُ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﻭﺷﻠﻮﺍﺭ ﺳﻔﯿﺪ ﺳﺖ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺑﺎ ﻏﺭﻭﺭِ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﻗﺪﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭﻡﻭ ... ﺍﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﺍ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﻦ ﺭﻭﯼ ﺩﻟﻢ ﭘﺎ ﺑﺬﺍﺭﻡ ﻭ ﯾﻪ " ﺧﺎﻧﻢ ﭼﺎﺩﺭﯼ" ﺑﺎﺷﻢ ... ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﺍ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﭼﺎﺩﺭﻡ ﺑﺎﺷﻢ چون بهم ثابت شده ک هرچی تنگتر بپوشم بالاتر نیستم...بلکه کالاترم....چون یادگرفتم جنس ارزون مشتری زیادداره....
۲۰:۱۰ ۹۴/۰۳/۸
خیلی زیبا بود مونس جان ..احسنت ♥♥♥✳✳✳
۲۰:۱۰ ۹۴/۰۳/۸
احسنت...فوق العاده بود...عالیه
۲۰:۱۰ ۹۴/۰۳/۸
احسنت...√√√
۲۰:۱۰ ۹۴/۰۳/۸
گرگ ها دنبال شنل قرمزی راه می افتند
۲۰:۱۰ ۹۴/۰۳/۸
ممنوووونم....این جواب یه عده بود که باید داده میشد....
۲۰:۱۲ ۹۴/۰۳/۸
با این فضای مجازی هم میشه امر به معروف و نهی از منکر کرد .به هر حال این وظیفه همه است ..جدای از اینکه خیلی ها فراموش کردند ..متشکرم عزیز♥ツ♥
۲۰:۱۳ ۹۴/۰۳/۸
منم دردم غیرتیه ک همه فقط و فقط ازش دم میزنن،وگرنه غیرت دیگه برا تو فیلمای قدیمیه
۲۰:۱۴ ۹۴/۰۳/۸
سلام..عالی عزیزم...زنده باشی بانوی باغیرت.
۲۰:۱۴ ۹۴/۰۳/۸
سلام مونس جون با اینکه مانتویی هستم ولی متن عالی عالی بود ...✓
۲۰:۱۵ ۹۴/۰۳/۸
عالی بود
۲۰:۱۵ ۹۴/۰۳/۸
ممنونم دوستان گلم♡♡
۲۰:۱۸ ۹۴/۰۳/۸
سلاااام‌عزیزم ... همیشه لایکی گلم...√√√√√
۲۰:۲۱ ۹۴/۰۳/۸
احسنت