در حال بارگذاری
بالا
۶۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۴:۴۸ ۹۵/۰۹/۹
تمنای شهادت،شهیده اسکندری ازحضرت زینب(س)

عقیله کن مددی/تاکنارقبرخودت
میان خون خودم/تشنه دست وپابزنم

آری گویندجهادبرمن واجب نیست اماچه کنم نام خانم که میآیدمن هم لباس سربازی میپوشم 

@Clad_Girls

تمنای شهادت،شهیده اسکندری ازحضرت زینب(س) عقیله کن مددی/تاکنارقبرخودت میان خون خودم/تشنه دست وپابزنم آری گویندجهادبرمن واجب نیست اماچه کنم نام خانم که میآیدمن هم لباس سربازی میپوشم @Clad_Girls