در حال بارگذاری
بالا
۸۳۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۴۹ ۹۴/۰۵/۲۴
زندگی یعنی #من #تو و #حاصل عشقمان

زندگی یعنی #من #تو و #حاصل عشقمان

۱۵:۴۱ ۹۴/۰۵/۲۴
ﺳﻼﻡ ﺑﺒﺤﺸﻴﺪ اﻳﻦ ﻛﺎﻣﻨﺘﻲ ﺭﻭ ﻛﻪ اﻻﻥ ﮔﺬاﺷﺘﻴﺪ..ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻳﺪ ﻳﻪ ﺳﻂﻞ ﺁﺏ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ ﭘﺮﺵ ﻛﻨﻴﺪ..ﻣﺎﻝ ﻛﺪﻭﻡ ﭘﻴﭻ ﺑﻮﺩ...ﻣﻤﻨﻮﻥ ﻣﻴﺸﻢ ﺟﻮاﺏ ﺑﺪﻳﺪ??????
۱۵:۴۵ ۹۴/۰۵/۲۴
سلام...پیجه نگین خانوم بود...عکسش درمورد سد بود که خالی شده