در حال بارگذاری
بالا
۴۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۴:۲۶ ۹۵/۰۱/۱۹
 	برگزاری كارگاه آموزشی تهاجم فرهنگی و بهترین راه مقابله با آن توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد بوكان

برگزاری كارگاه آموزشی تهاجم فرهنگی و بهترین راه مقابله با آن توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد بوكان

بیا