در حال بارگذاری
بالا
۴۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۳:۲۸ ۹۶/۰۹/۱۶
تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی
تا شب نرود صبح پدیدار نباشد

آهنگ دراز شب رنجوری مشتاق
با آن نتوان گفت که بیدار نباشد

 #سعدی.....

شبتون بهشت

تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی تا شب نرود صبح پدیدار نباشد آهنگ دراز شب رنجوری مشتاق با آن نتوان گفت که بیدار نباشد #سعدی..... شبتون بهشت

۲۳:۴۳ ۹۶/۰۹/۱۶
شبتون بی دغدغه
۲۳:۵۸ ۹۶/۰۹/۱۶
امشب نگاه کن به اطرافت به خوشبختی هایـت به کسانی که می دانـی دوستـت دارنـد و به خـدایی کـه هـرگـز تنهایـت نخواهد گذاشـت. ...سلام شبتون زیبا
۰۰:۱۶ ۹۶/۰۹/۱۷
شبت خوش
۰۱:۰۶ ۹۶/۰۹/۱۷
شبت قشنگ...