در حال بارگذاری
بالا
۶۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۰:۵۸ ۹۶/۰۲/۱۴
دختردارکه شدید روزی هزار باردرگوشش آهنگِ"یه دختردارم شاه نداره"را بخوانید..اتاقش راپرکنیدازخرس وقلبهای شکلاتی،هرروزببوسیدش وهرازگاهی حرفِ اول اسمش راباگل رزقرمزدرجعبه ای بچینید..آنقدر مهم بودنش راتاکیدکنیدکه خودش هم به این باور برسد،که فقط زمانی جنسِ مخالف راواردِزندگی اش کندکه آن بخش ازنیازِمحبت های دخترانه اش رافقط اوبتواندتامین کند،متوجه هستیدچه میگویم؟حیف است احساس دختری راکه باجان ودل بزرگش کرده اید؛یک غریبه که هنوزازراه نرسیده باچندخرس وشکلات وپاستیل دست خورده کند

دختردارکه شدید روزی هزار باردرگوشش آهنگِ"یه دختردارم شاه نداره"را بخوانید..اتاقش راپرکنیدازخرس وقلبهای شکلاتی،هرروزببوسیدش وهرازگاهی حرفِ اول اسمش راباگل رزقرمزدرجعبه ای بچینید..آنقدر مهم بودنش راتاکیدکنیدکه خودش هم به این باور برسد،که فقط زمانی جنسِ مخالف راواردِزندگی اش کندکه آن بخش ازنیازِمحبت های دخترانه اش رافقط اوبتواندتامین کند،متوجه هستیدچه میگویم؟حیف است احساس دختری راکه باجان ودل بزرگش کرده اید؛یک غریبه که هنوزازراه نرسیده باچندخرس وشکلات وپاستیل دست خورده کند

۰۱:۰۱ ۹۶/۰۲/۱۴
لایک
۰۱:۰۳ ۹۶/۰۲/۱۴
likeee
۰۱:۰۳ ۹۶/۰۲/۱۴
لااااایک...
۰۱:۰۴ ۹۶/۰۲/۱۴
خدایا در ایـــــن روز عزیز تـو را به خدایی ‌ات قسم عزیزانـــم را دربهتریــن مسیر زندگی‌ شان‌قرارده مسیری که خوشبختی و آرامـــــش خاطــــــر را در لحظه لحظه زندگےشان بچشند....سلام روزتون به شادی
۰۱:۰۸ ۹۶/۰۲/۱۴
@sarah_abn مرسی عزیزم
۰۱:۰۸ ۹۶/۰۲/۱۴
@sevdam قربونت
۰۱:۰۸ ۹۶/۰۲/۱۴
@santor بوجودت عزیزم
۰۱:۰۹ ۹۶/۰۲/۱۴
عالی ✅✅✅
۰۱:۰۹ ۹۶/۰۲/۱۴
@fanoosetanha سلام عزیزم مرسی
۰۱:۰۹ ۹۶/۰۲/۱۴
@mohammad_sun مرسی
۰۱:۰۹ ۹۶/۰۲/۱۴
لایک
۰۱:۱۰ ۹۶/۰۲/۱۴
@hawin مرسی
۰۱:۱۲ ۹۶/۰۲/۱۴
عالی بود
۰۱:۱۵ ۹۶/۰۲/۱۴
عالی وجودته منیره خانم