در حال بارگذاری
بالا
۱۸۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۶:۱۵ ۹۴/۱۱/۲
این صفحه‌نمایش بلند نشوند. میزان مقاومت سطح این محصول 3 تا 4 برابر بیشتر از نمونه‌هایی است که از جنس PET ساخته‌شده‌اند. 

برای خرید و اطلاعات بیشتر به شماره 09380545005 تماس گرفته یا به وب سایت 
www.3center.ir
مراجعه نماید.

این صفحه‌نمایش بلند نشوند. میزان مقاومت سطح این محصول 3 تا 4 برابر بیشتر از نمونه‌هایی است که از جنس PET ساخته‌شده‌اند. برای خرید و اطلاعات بیشتر به شماره 09380545005 تماس گرفته یا به وب سایت www.3center.ir مراجعه نماید.