در حال بارگذاری
بالا
۲۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۳:۱۶ ۹۷/۰۴/۲۰
فرزانه مروستی سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران ، ضمن تشکر از نمایندگان سازمان های مردم نهاد (سمن ها ) حاضر در نشست، با اشاره تنیده شدن فرهنگ و اقتصاد و حرکت به سمت جهانی شدن ، گفت: سازمان های مردم نهاد نقش عمده ای در حل مسائل اجتماعی ایفا می کنند و با مشارکت مردم و کارگروهی می توان به توسعه پایدار رسید .

فرزانه مروستی سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران ، ضمن تشکر از نمایندگان سازمان های مردم نهاد (سمن ها ) حاضر در نشست، با اشاره تنیده شدن فرهنگ و اقتصاد و حرکت به سمت جهانی شدن ، گفت: سازمان های مردم نهاد نقش عمده ای در حل مسائل اجتماعی ایفا می کنند و با مشارکت مردم و کارگروهی می توان به توسعه پایدار رسید .