در حال بارگذاری
بالا
۵۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۳۲ ۹۵/۰۹/۱

۱۰:۳۳ ۹۵/۰۹/۱
گیرم ڪه باران هم آمد و همه چیز را هم شست! هوا هم عالی شد! فایده اش برای من چیست؟! هوای دلم را ڪه گرفته‌ی ڪربلاست آن را چه ڪنم ؟!