در حال بارگذاری
بالا
۳۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۴۱ ۹۷/۰۴/۱۹
 موسوی خاطر نشان کرد هدف ما ایجاد اشتغال پایدار است که پس از اتمام، افراد معرفی شده وارد بازارکار می شوند و تا زمانیکه شهرداری تهران ، کمیته امداد و جهاد دانشگاهی در خصوص شرایط کاری و استقلال و ایجاد اشتغال افراد به یک نتیجه و قابل قبول نرسند ؛ آنها را رها نمیکنیم.

موسوی خاطر نشان کرد هدف ما ایجاد اشتغال پایدار است که پس از اتمام، افراد معرفی شده وارد بازارکار می شوند و تا زمانیکه شهرداری تهران ، کمیته امداد و جهاد دانشگاهی در خصوص شرایط کاری و استقلال و ایجاد اشتغال افراد به یک نتیجه و قابل قبول نرسند ؛ آنها را رها نمیکنیم.