در حال بارگذاری
بالا
۲۲۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۴:۱۳ ۹۶/۰۲/۲۳
ندیدم شهی در دل آرایی تو،
به قربان اخلاق مولایی تو،
تو خورشیدی و ذره پرور ترینی،
فدای سجایای زهرایی تو،
نداری به کویت ز من بی نواتر،
ندیدم کریمی به طاهایی تو...

ندیدم شهی در دل آرایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو، تو خورشیدی و ذره پرور ترینی، فدای سجایای زهرایی تو، نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به طاهایی تو...