در حال بارگذاری
بالا
۲۹۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۳:۲۹ ۹۴/۰۵/۲۰

۰۶:۴۴ ۹۴/۰۶/۱۱
افتخار کردستانید ؛ بدرود
۱۹:۲۶ ۹۴/۰۸/۳
درود
۱۱:۳۲ ۹۴/۰۸/۲۰
عااالییی
۱۲:۳۷ ۹۵/۰۳/۱۵
کامکارهاخودخودعشقند,بیژن عشق منه بااون صدای جادویی ,ودف دردستان اواسیراست ومن اسیردف زدنش
۱۲:۳۸ ۹۵/۰۳/۱۵
کردستان پایتخت موسیقی ایران