در حال بارگذاری
بالا
۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۳:۳۶ ۹۶/۰۲/۱
تعابیر استقلال از منظر امام خمینی:

تعابیر استقلال از منظر امام خمینی عبارت‌اند از: عدم وابستگی، سرپیچی از تبعیت بیگانگان، نفی دخالت اجانب، عدم پیوستگی به غیر، قطع نفوذ بیگانگان، رهاشدن از قید و بند بیگانگان، به‌دست‌گرفتن سرنوشت و مقدرات خویش، خروج از نفوذ استعمار، قطع ایادی اجانب، تحت نظر دیگران نبودن، اداره مستقل مملکت.

تعابیر استقلال از منظر امام خمینی: تعابیر استقلال از منظر امام خمینی عبارت‌اند از: عدم وابستگی، سرپیچی از تبعیت بیگانگان، نفی دخالت اجانب، عدم پیوستگی به غیر، قطع نفوذ بیگانگان، رهاشدن از قید و بند بیگانگان، به‌دست‌گرفتن سرنوشت و مقدرات خویش، خروج از نفوذ استعمار، قطع ایادی اجانب، تحت نظر دیگران نبودن، اداره مستقل مملکت.

۰۰:۳۱ ۹۶/۰۲/۲
خدا لعنت کند خائنین به مملکت و مردم را