در حال بارگذاری
بالا
۲۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۱:۴۸ ۹۵/۰۹/۱۲

۰۱:۴۹ ۹۵/۰۹/۱۲
. روزی که برجام تصویب شد عده ای از مردم جشن گرفتند و عده ای هم اعتراض کردند که چرا جشن می گیرید و.... ..و امشب گویا شب جشن آن هایی است که آن روز مخالف جشن مردم بودند... جشن بگیرید و شاد باشید و هرچه بر زبانتان میاید بگویید ....(همانطور که تا امروز گفته اید) به این پرچم نگاه می کنم دلم نمی خواهد ببینم کسی آن را آتش می زند ... ...به کشورم فکر می کنم دوست ندارم کسی به آن مرگ بفرستد به آمریکا نگاه می کنم 99 نفر سناتور آمریکایی(صدنفر منهای برنی سندرز) هنوز هم معتقدند باید با زبان تحریم با ایران سخن بگویند... از ایران صدای مرگ بر آمریکا بلند است و از سنای آمریکا صدای تصویب تحریم این دیوار بی اعتمادی هنوز هم دارد بلند می شود... آری اصلا دلم نمی خواست امشب این خبر را بشنوم اما می دانم اگر برجام نبود امروز چه برما می گذشت... می دانم چه کسی باعث و بانی قطعنامه ها در شورای امنیت شد ... می دانم همه می دانند ولی مهم نیست شما جشنتان را بگیرید....