در حال بارگذاری
بالا
۱۲۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۱:۳۰ ۹۳/۰۷/۳
پیوند آسمانیشان مبارک

پیوند آسمانیشان مبارک

۰۰:۳۸ ۹۳/۰۷/۴
ﺍﻣﺸﺐ ﻋﻠﯽ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺷﻤﻊ ﻣﺤﻔﻞ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ... ﮐﺸﺘﯽ ﻋﺼﻤﺖ ، ﻧﺎ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺳﻮﯼ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ... ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺸﺎﯼ ﻋﺎﻟﻤﯽ، ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ... ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﺎﻣﻞ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻦ ، ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﮑﻤﻞ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ . . . ‏
۰۱:۱۲ ۹۳/۰۷/۴
بازم یه شعر بسیار زیبا ،دست شما درد نکنه
۰۱:۱۰ ۹۳/۱۰/۱۷
یا زهرا...