در حال بارگذاری
بالا
۹۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۴:۵۵ ۹۵/۰۳/۱
- چــیـ کَمـ داشتمـ؟ هیچیـ : - زشتـ بودمـــ؟|: نهـ :) -لاشیـ بودمــ؟ نهـ :) -پس چــیـ؟ جــ.....ـنـ.....ـده نبودیـــ :) دَاسـتانهـ عِشقَآے اِمروزے:

- چــیـ کَمـ داشتمـ؟ هیچیـ : - زشتـ بودمـــ؟|: نهـ :) -لاشیـ بودمــ؟ نهـ :) -پس چــیـ؟ جــ.....ـنـ.....ـده نبودیـــ :) دَاسـتانهـ عِشقَآے اِمروزے:

۱۴:۵۸ ۹۵/۰۳/۱
هه
۱۵:۲۲ ۹۵/۰۳/۱
تو کجا بودی؟
۱۵:۲۴ ۹۵/۰۳/۱
همینجا
۱۵:۲۵ ۹۵/۰۳/۱
پس چرا جواب نمیدادی؟
۱۵:۲۵ ۹۵/۰۳/۱
زیاد نمی اومدم اخه هر دفعه هم اومدم سریع رفتم