در حال بارگذاری
بالا
۴۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۴:۴۳ ۹۵/۰۹/۱۲
http://psychologicaltest.psyworld.ir/animal/index.html...........به این لینک بروین وببینید حیوان درونتان چی هست؟من افتاب پرست

http://psychologicaltest.psyworld.ir/animal/index.html...........به این لینک بروین وببینید حیوان درونتان چی هست؟من افتاب پرست

۱۴:۴۴ ۹۵/۰۹/۱۲
یه بار زدم=/گرگ در اومد یه بارم بوقلمون=/چاخانه
۱۴:۴۵ ۹۵/۰۹/۱۲
واقعا:/
۱۴:۴۵ ۹۵/۰۹/۱۲
|: چطوری افتاب پرست؟
۱۴:۴۶ ۹۵/۰۹/۱۲
تو خوبی؟بوقلمون
۱۴:۴۸ ۹۵/۰۹/۱۲
|: یس یس
۱۴:۵۱ ۹۵/۰۹/۱۲
چ عالی:)
۱۶:۰۱ ۹۵/۰۹/۱۲
آفتاب پرست .
۱۶:۰۱ ۹۵/۰۹/۱۲
توهم افتاب پرست خخخ
۱۶:۰۲ ۹۵/۰۹/۱۲
من شیرم
۱۶:۰۳ ۹۵/۰۹/۱۲
چرت نگو:/
۱۶:۵۸ ۹۵/۰۹/۱۲
تک شاخ=/
۱۶:۵۸ ۹۵/۰۹/۱۲
اوه:/
۱۶:۵۹ ۹۵/۰۹/۱۲
^
۱۶:۵۹ ۹۵/۰۹/۱۲
خخخخخ یک گونه در معرض خطر