در حال بارگذاری
بالا
۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۱۴ ۹۷/۱۱/۱۰
ارز دولتی برای کاغذ فقط سهم ناشران نیست/ وزارت ارشاد چاپخانه‌داران را ندیده است
احمدرضا اعتماد مظاهری رئیس تعاونی چاپخانه‌داران تهران می‌گوید: کاغذ چاپ و تحریر مصارف گوناگونی دارد،‌ نشر در این میان ۵۰ هزار تن مصرف دارد و مابقی مصرف چاپخانه‌هاست‌، اما متاسفانه وزارت ارشاد در این میان توجهی به چاپ ندارد.
ادامه خبر در:
http://www.paperandwood.com/Fa/NewsItem/?nID=7074

ارز دولتی برای کاغذ فقط سهم ناشران نیست/ وزارت ارشاد چاپخانه‌داران را ندیده است احمدرضا اعتماد مظاهری رئیس تعاونی چاپخانه‌داران تهران می‌گوید: کاغذ چاپ و تحریر مصارف گوناگونی دارد،‌ نشر در این میان ۵۰ هزار تن مصرف دارد و مابقی مصرف چاپخانه‌هاست‌، اما متاسفانه وزارت ارشاد در این میان توجهی به چاپ ندارد. ادامه خبر در: http://www.paperandwood.com/Fa/NewsItem/?nID=7074