در حال بارگذاری
بالا
۱۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۰۷ ۹۷/۰۵/۱۳
چرا کودکان به اموال دیگران دست‏ درازی می‏کنند؟ »»» کودک سه ماه است به مدرسه رفته؛ ولی توجهی از سوی اولیای مدرسه به او نشده است. وسیله‏ ای از دوستش را بر می‏دارد و بعد خود را به دفتر مدرسه معرفی می‏کند تا توبیخ شود و مورد توجه قرار گیرد. به اولیای خانه و مدرسه توصیه می‏کنم به کودکان توجه کنند تا نیاز فطری آنان به جلب توجه کمتر شود و مجبور نشوند از راه‏های ناپسند، خود را نشان دهند.

چرا کودکان به اموال دیگران دست‏ درازی می‏کنند؟ »»» کودک سه ماه است به مدرسه رفته؛ ولی توجهی از سوی اولیای مدرسه به او نشده است. وسیله‏ ای از دوستش را بر می‏دارد و بعد خود را به دفتر مدرسه معرفی می‏کند تا توبیخ شود و مورد توجه قرار گیرد. به اولیای خانه و مدرسه توصیه می‏کنم به کودکان توجه کنند تا نیاز فطری آنان به جلب توجه کمتر شود و مجبور نشوند از راه‏های ناپسند، خود را نشان دهند.