در حال بارگذاری
بالا
۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۸:۳۵ ۹۶/۰۱/۱
(:

(:

۱۰:۳۴ ۹۶/۰۱/۱
ذکر روز سه شنبه  100 مرتبه " یا ارحم الراحمین "  بهار با تمام رنگارنگی، یک پیام دارد: یکـــــــــرنگی ... چون بهار سبز باشیم و خرم
۱۰:۵۱ ۹۶/۰۱/۱
(:
۱۲:۱۳ ۹۶/۰۱/۱
از حادثه لرزند به خود قصر نشینان ما خانه بدوشان غم سیلاب نداریم‌... /صائب تبریزی
۱۲:۱۴ ۹۶/۰۱/۱
(:
۱۲:۳۳ ۹۶/۰۱/۲
به صد جان می‌خـرم  گَـردی که خیـزَد از سَـرِ راهَــت --------------_ وحشی بافقی
۱۲:۴۸ ۹۶/۰۱/۲
(: