در حال بارگذاری
بالا
۴۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۰:۳۰ ۹۶/۰۹/۲
◼️برگزاری هیئت منتظران شهادت
با حضور خانواده محترم شهیدان احمدی تبار 
◾️بمناسبت رحلت پیامبر ص و شهادت امام حسن ع
◾️ بیاد شهیدان ابوالقاسم و محمود احمدی تبار
◾️پنجشنبه ۲۵ /آبان /۹۶
@al_yassin

◼️برگزاری هیئت منتظران شهادت با حضور خانواده محترم شهیدان احمدی تبار ◾️بمناسبت رحلت پیامبر ص و شهادت امام حسن ع ◾️ بیاد شهیدان ابوالقاسم و محمود احمدی تبار ◾️پنجشنبه ۲۵ /آبان /۹۶ @al_yassin