در حال بارگذاری
بالا
۲۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۲۹ ۹۷/۰۴/۶
#جبهه_اقدام بازی کودکانه انتقال دیتا سنترهای صهیونیستی به ایران
کدام دین و آئینی و کدام ملت و دولتی در این کره خاکی می پذیرد، که نرم افزارهای جاسوسی متعلق به خونخوارترین دشمنان بشریت، آزادانه در حریم فضای مجازی کشورش جولان دهند و در تمام خانه ها، مدارس، ادارات و ارگان های دولتی و غیر دولتی نفوذ کرده و اطلاعات آنان را کد گذاری شده به سرقت ببرند؟!!http://jebheeqdam.ir/node/67

#جبهه_اقدام بازی کودکانه انتقال دیتا سنترهای صهیونیستی به ایران کدام دین و آئینی و کدام ملت و دولتی در این کره خاکی می پذیرد، که نرم افزارهای جاسوسی متعلق به خونخوارترین دشمنان بشریت، آزادانه در حریم فضای مجازی کشورش جولان دهند و در تمام خانه ها، مدارس، ادارات و ارگان های دولتی و غیر دولتی نفوذ کرده و اطلاعات آنان را کد گذاری شده به سرقت ببرند؟!!http://jebheeqdam.ir/node/67