در حال بارگذاری
بالا
۱۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۱۲ ۹۶/۰۹/۱۶
گاهے
 قویترین افراد 
در بین ما کسانے
هستند که از میان
 دردهای خـاموش لبخند میزنند،

پشت درهای بسته 
می گریند،
و به مبارزه
 با مشکلاتے میروند
 که هیچ کس از آن خبر ندارد

گاهے قویترین افراد در بین ما کسانے هستند که از میان دردهای خـاموش لبخند میزنند، پشت درهای بسته می گریند، و به مبارزه با مشکلاتے میروند که هیچ کس از آن خبر ندارد