در حال بارگذاری
بالا
۲۰۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۳:۲۰ ۹۵/۱۰/۲۰
در شماره 342 #مجله #موفقیت خواهید خواند :
« #بحران مالی » عنوان #پرونده ویژه این شماره از مجله موفقیت است. این روزها که یکی از مهم‌ترین معضلات قشرهای مختلف #جامعه مسائل# مالی و# اقتصادی است، افزایش درآمد به یکی از دغدغه‌های روزمره خانواده‌ها تبدیل شده است. خیلی از افراد با وجود علاقه زیاد و توانمندی‌های قابل‌توجه نمی‌توانند ایده مناسب خود را برای شروع یک فعالیت اقتصادی جدید پیدا کنند.
#مجله #موفقیت

در شماره 342 #مجله #موفقیت خواهید خواند : « #بحران مالی » عنوان #پرونده ویژه این شماره از مجله موفقیت است. این روزها که یکی از مهم‌ترین معضلات قشرهای مختلف #جامعه مسائل# مالی و# اقتصادی است، افزایش درآمد به یکی از دغدغه‌های روزمره خانواده‌ها تبدیل شده است. خیلی از افراد با وجود علاقه زیاد و توانمندی‌های قابل‌توجه نمی‌توانند ایده مناسب خود را برای شروع یک فعالیت اقتصادی جدید پیدا کنند. #مجله #موفقیت