در حال بارگذاری
بالا
۲۰۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۳:۲۲ ۹۵/۱۰/۲۰
در شماره 342 #مجله #موفقیت خواهید خواند :
#کوکولوژی نوعی بازی #روان‌شناســـانه بوده که برای #رفع خســـتگی ذهن توســـط یک #پروفســـور ژاپنی طراحی شده اســـت. ایـــن بازی طبـــق اصول روان‌شناســـی کمک می‌کند هر فـــردی بتواند به راحتـــی دنیای ذهـــن را مطالعه کند. کوکولوژی این شماره به نام « در خانه چه خبر است؟ » برای استفاده مخاطبان صمیمی موفقیت آماده شده است.
#مجله #موفقیت

در شماره 342 #مجله #موفقیت خواهید خواند : #کوکولوژی نوعی بازی #روان‌شناســـانه بوده که برای #رفع خســـتگی ذهن توســـط یک #پروفســـور ژاپنی طراحی شده اســـت. ایـــن بازی طبـــق اصول روان‌شناســـی کمک می‌کند هر فـــردی بتواند به راحتـــی دنیای ذهـــن را مطالعه کند. کوکولوژی این شماره به نام « در خانه چه خبر است؟ » برای استفاده مخاطبان صمیمی موفقیت آماده شده است. #مجله #موفقیت

۱۳:۲۴ ۹۵/۱۰/۲۰
سلام.ماشالا ابنهمه دنبال کننده داری و هیشکی لایک نمیکنه