در حال بارگذاری
بالا
۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۹:۵۶ ۹۶/۰۱/۱
چه زیباست كه 
چون صبح، 
پیام ظفر آریم
گل سرخ
گل نور
ز باغ سحر آریم
چه زیباست، چو خورشید
درافشان و درخشان
زآفاق پر از نور، جهان را خبر آریم

سلام . اولین صبح بهاریتان بخیر

چه زیباست كه چون صبح، پیام ظفر آریم گل سرخ گل نور ز باغ سحر آریم چه زیباست، چو خورشید درافشان و درخشان زآفاق پر از نور، جهان را خبر آریم سلام . اولین صبح بهاریتان بخیر