در حال بارگذاری
بالا
۱۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۲۴ ۹۶/۰۹/۱۷
‍ آدم های مهربان از سر احتیاج مهربان نیستند ..
آنها دنیا را کوچکتر از آن میبینند که بدی کنند ..!
آنها خود انتخاب کرده اند که ❤️
نبینند ..نشنوند و به روی خود نیاورند ..
نه اینکه نفهمند ..!❤️
هزاران فریاد پشت سکوت آدمهای مهربان است .. 
سکوتشان را به پای بی عیب بودن خود نگذارید.
#location_ferdowsi University of mashhad

‍ آدم های مهربان از سر احتیاج مهربان نیستند .. آنها دنیا را کوچکتر از آن میبینند که بدی کنند ..! آنها خود انتخاب کرده اند که ❤️ نبینند ..نشنوند و به روی خود نیاورند .. نه اینکه نفهمند ..!❤️ هزاران فریاد پشت سکوت آدمهای مهربان است .. سکوتشان را به پای بی عیب بودن خود نگذارید. #location_ferdowsi University of mashhad